• INTERNATIONAL MARTIAL ART FAMILY

  • GM. MOMME KNUTZEN 8.DAN

  • FORMAND I DANMARK

    SB.FINN JENSEN 5. DAN

  • NÆSTFORMAND I DANMARK

    SB.TUE BRAAS 4. DAN

  • SEKRETÆR I DANMARK

    BRITHA REIMER