• SBN.FINN JENSEN 5. DAN

  DANISH TANG SOO DO FEDERATION.
  GRADUERINGS BERETTIGET

 • SBN.TUE BRAAS 4. DAN

  GLAMSBJERG TANG SOO DO
  GR. BERETT. 1.KUP

 • KYOSA.STINE TUTAK 1. DAN

  LANGESKOV TANG SOO DO
  GR. BERETT. 5. KUP

 • SBM.FINN JENSEN 5. DAN

  ROSENGÅRD TANG SOO DO KLUB
  GR. BERETT.

 • Hanna Weigelin

  underviser i koreansk
  ( han gul )

Dan graduerede i DMTA

Dan graduerede i Danmark

Finn Jensen              5. Dan    Rosengård

Tue Braas                 4. Dan    Glamsbjerg

Kim Hansen               1.Dan     Rosengård

Søren Pedersen         1.Dan    Rosengård

Jan Larsen                2.Dan    Rosengård

Stine Tutak                1. Dan   Langeskov

Martin Braas              1.Dan    Glamsbjerg

Kenneth Reimer         1. Dan   rosengård

Michael R. Troelsen    1. Dan   Rosengård

Martin Mc. Donnell     1. Dan   Rosengård

Peter Reimer              2. Dan  Rosengård

 

 

ÆRESDAN MODTAGERE

 

 

Æresdan i  DMTA

Momme Knutzen 7. Dan   Århus

Karl Thomsen  4. Dan       Fåborg

Alia Meacci       1.Dan       Silkeborg